Waarom ik wandel met jongeren? Why I’m hiking with young people/students? (English below)

Waarom ik wandel met jongeren? Why I’m hiking with young people/students? (English below)

Hallo jongeren in en rondom Eindhoven,

Mijn online meeting met jongeren van Fontys Hogeschool Eindhoven bevestigde mij dat iedere jongere zijn of haar eigen verhaal heeft in een tijd met veel sociale beperkingen. Graag wil ik er zijn voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar (en ouder(en) ook hartelijk welkom)! Ik merk dat mensen in deze periode extra behoefte hebben om naar buiten te gaan. Vaak kunnen ze zich er zelf niet toe zetten of weten ze niet waar je een mooie wandeling kan maken.

Kosteloos bied ik aan om een wandeling van een uurtje in één van de vele natuurgebieden rondom Eindhoven te maken, waarbij we de rust in de natuur opzoeken. Onderweg, terwijl we de leukste paadjes kiezen, heb ik een luisterend oor voor jouw verhaal. We kunnen het hebben over de uitzonderlijke periode waarin we leven, maar het mag ook stil zijn. Maar het zou mooi zijn als we met een nieuw perspectief het natuurgebied weer uitkomen.

Zelf wandel, trailrun of fiets ik wekelijks door deze natuurgebieden, maar liever nog neem ik als – International Mountain Leader in opleiding – mensen mee naar de bergen! Hopelijk kan dat binnenkort weer… Spreekt mijn gratis aanbod jou aan of ken jij iemand die erin geïnteresseerd zou kunnen zijn? Laten we dan een wandelafspraak maken. Bel mij via 06-10683983 of stuur via info@timvanhelmond.nl een bericht. Ik ga graag met jou op pad, óók als jij (een beetje) Engels spreekt.

Ik zet mezelf graag in voor het initiatief #samenvoordejongeren, meer lees je over dit initiatief via www.samenvoordejongeren.com.

Bergenwandelgroet, Tim… the Mountain traveler

? mijn wandelingen rondom Eindhoven, maar ook bergtochten bekijk je via www.instagram.com/timthemountaintraveler

—- English —-

Why I’m hiking with young people/students?

Hello young people/students in and around Eindhoven,

My online meeting with young people from Fontys Hogeschool Eindhoven confirmed to me that every young person has his or her own story in a time with many social limitations. I would like to be there for young people between the ages of 12 and 30 (and older also welcome)! I notice that people have an extra need to go outside during this period. Often they cannot make it themselves or they don’t know where to go for a nice walk.

Free of charge I offer to take a walk of an hour in one of the many nature reserves around Eindhoven, where we look for the silence in nature. On the way, while we choose the best paths, I have a listening ear for your story. We can talk about the exceptional period in which we live, but it can also be quiet. But it would be nice if we come out of the nature reserve with a new perspective.

I’d like to trailrun, hike or cycle through these nature reserves every week. But as an – aspirant International Mountain Leader – I prefer taking people to the mountains! Hopefully it’s possible again in the nearby future… Does my free offer appeal to you or do you know someone who might be interested? Then let’s make a walking appointment. Call me on 06-10683983 or send a message via info@timvanhelmond.nl. I’m looking forward to go for a hike with you, even if you speak (a little) English.

I like to dedicate myself to the #samenvoordejongeren initiative, you can read more about this initiative via www.samenvoordejongeren.com.

Mountainhiking greetings, Tim … the Mountain traveler

>>> my (mountain) hikes can be viewed via www.instagram.com/timthemountaintraveler

Share post:

  • /

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *